Dragons

Dagens urbana kineser dyrkar inte draken längre men draken förekommer ändå ofta vid det kinesiska nyåret och vid drakbåtstävlingar. På landsbygden lever viss dyrkan kvar av drakar som regngivare.

Den kinesiska draken förknippas starkt med vatten. De tros härska över hav, sjöar och floder och de kan visa sig själva som vattentromber och tornados.

De fyra drakkungarna representerar de fyra haven, ”Östra sjön” (Östkinesiska havet), ”Södra sjön” (Sydkinesiska sjön), ”Västra sjön” (så kallas ofta Indiska oceanen) och ”Norra sjön” (så kallas ofta Norra ishavet). Eftersom de fyra drakkungarna styrde över de vattenrelaterade fenomen som finns så dyrkades de i många kinesiska byar. De hade tempel helgat åt just deras drakkung. Det var främst de som bodde intill sjöar och hav som hade denna sed. Drakarna tillbads när det var översvämning eller torka.

Temple of heaven

32 grader var det idag vid 天坛
The Temple of Heaven is an imperial complex of religious buildings situated in the southeastern part of central Beijing. The complex was visited by the Emperors of the Ming and Qing dynasties for annual ceremonies of prayer to Heaven for good harvest.